New article title

Lerøy har signert nytt 2 års avtale med Bergen Cup!

Bergen Cup er stolt over at vi har en bedrift med bra produkter og sunne verdier i ryggen!

Konsernleder i Leröy Henning Beltestad siger følgende:

Lerøy Seafood Group jobber med sjømat og ser helt klart hvilke positive effekter sjømat kan bidra med gjennom kostholdet. Lerøy ønsker å dele denne kompetansen med folk flest, men spesielt med barn og unge. Et riktig kosthold i hverdagen er viktig for oss som jobber i Lerøy, men det er også svært viktig for barn og unge som ønsker å vinne fram på ulike arenaer. Et sunt og riktig kosthold vil gi bedre helse og vil også kunne bidra til å bedre den enkeltes prestasjoner både på og utenfor banen.

Lerøy Bergen Cup har en målsetning om å bli Norges beste håndballcup for gutter og jenter i alderen 7-16 år. Bergen er Norges sjømathovedstad og Lerøy Seafood Group ønsker å vise dette til barn og unge som deltar i Lerøy Bergen Cup. Dette er en flott arena for oss til å formidle våre tanker og visjoner knyttet til sjømat, ernæring og helse til barn og unge som driver idrett og ikke minst til alle som ellers deltar på arrangementet. Dette blir håndballens svar på Norway cup pluss litt til, og vil bli en cup som kommer til å sette Bergen, Norge og Sjømat fra Lerøy på kartet.

Vi gleder oss til årets cup og ønsker alle lag velkommen til Bergen i juni 2016.

Henning Beltestad
Lerøy Seafood Group