Turneringen spilles etter NHF's kamp- og turneringsreglement.
NHF lover & bestemmelser samt NHF Spilleregler

Regler for Kortbanehåndball


Ved påmelding skal det betales avgift pr lag man ønsker å delta med.

Sammen med påmeldingen skal det oppgis navn, alder og adresse på minst èn ansvarlig leder.

Ved ankomst til turneringen skal det foreligge navneliste over samtlige ledere og spillere. En spiller kan bare delta på 1 lag i samme årsklasse under turneringen.

Overårige eller blandede lag kun etter søknad og innvilget dispensasjon. Lag med innvilget dispensasjon går ikke videre til A sluttspill og rangeres sist i puljen.


Dommere
Kampene ledes av godkjente dommere.

Spilletid
Spilletiden er 2 x 15 minutter i alle klasser, også i sluttspillet

Minihåndball spiller 2x10 minutter

Avviklingsform
Lagene inndeles i puljer på 4-6 lag, hvor de 2 best plasserte går videre til sluttspillet. I noen puljer evt også beste 3’er, rangeres etter følgende metode: poeng, målforskjell, flest skårede mål, loddtrekning.

Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen slik :

a) Poeng i innbyrdes kamper.

b) Målforskjell i innbyrdes kamper.

c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper.

d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen.

e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.

f) Loddtrekning.

Sluttspill
Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres med Golden Goal som følger:

-Loddtrekning om å starte med ballen.

-Det laget som scorer først vinner kampen.

Avviklingsregler
Laget som står først i kampoppsettet er hjemmelag og starter med ballen på banehalvdelen til venstre sett fra måltavlen.

Bortelaget må spille med vester eller skifte drakter/farge dersom draktlikhet.

Begge lag skal stille med 2 baller til hver kamp. Hjemmelaget med kampball og reserveball ved måltavlen og bortelaget med baller ved begge mål.

Kampens dommere er ansvarlig for spilletid, utvisningstid og resultat. Ledere/foreldre er behjelpelig med å snu måltavlen ved hvert mål. Lagledere på begge lag skal signere kampkort hos dommerne umiddelbart etter kamp for å bekrefte resultat.

Det gis ikke Lags time-out i noen av kampene

Resultat på kamper hvor lag ikke møter settes til 10-0.

Utendørs: Kun sprayklister er tillatt. Ingen andre typer klister eller greps-forbedring er tillatt. Ei heller hansker av ulik utforming.

Det er lov å spille med kunstgress sko/Fotballsko.

Resultattavle finner ved hver bane, håndteres av lagene som spiller kampen.

Vi ønsker at målvakter spiller med fotballsko for å minske slitasje på kunstgresset.


I minihåndball er ikke noe klister tillatt

Innendørs: Klister er kun tillatt fra og med J/G 15 år og eldre.

Presiseringer

Det er ikke tillatt med frimerke/punktmarkering i klassene opp til og med J/G 16 år, men utgruppert forsvar og helbanepress er fortsatt lov.

Det er kun lov å bytte spillere når eget lag har ballen i klassene opp til og med J/G 16 år

Kortbanehåndball for 9-10 års klassen:


Spillets rammer og regler

 

Fysiske rammer

Formål/fordeler

Bane

Det spilles med totalt 5 spillere (4 utespillere og 1 spiller i mål).

Kortbanehåndball spilles på ca. 2/3 bane (20 x 26m).

(Banen har full bredde, og en avkortet lengde. «Ny» 6-meter og 9-meter tapes opp).

 

 

 

Den lett øvede eller uerfarne spiller har større plass å spille på, noe som stiller mindre krav til spillerens tekniske ferdigheter.

Større rom i angrep gir større muligheter til å finte og gå på gjennombrudd. Det er en forutsetning i opplæringen å ha nok plass til å kunne se rommene, før en kan lære seg å skape og utnytte dem på en god måte.

Spill med full bredde og færre spillere gir mer plass til å spille opp og aktivere kantspillerne.

Kan være med på å utvikle større bevegelighet i angreps- og forsvarsspill.

Transportetappen på midten av banen er fjernet, og spillerne oppnår flere angreps- og forsvarssituasjoner i løpet av kampen.

Spillere

11 år: 6’er håndball

Det spilles med 5 utespillere og 1 målvakt.

Maks antall spillere på hvert lag er 10.

Det spilles uten faste plasser

Det oppfordres til å rotere på alle plasser, og særlig målvaktsplassen.

Målvakten er ikke med i angrep. Målvakten skal ha egen draktfarge. (Egen drakt eller vest kan benyttes til dette).

Innbytte skal skje på samme side for begge lag og foregår innenfor samme område, ved eget lags benk.

«Topping er ikke tillatt og alle barn skal spille tilnærmet like mye». 

Færre spillere på banen, gir større involvering, flere ballberøringer for den enkelte og mulighet for et høyere tempo i spillet.

 

 

 

 

 

 Alle spillere har mulighet for å prøve utfordringer med de forskjellige posisjonene.

Alle spillere skal spille både forsvar og angrep.

Mange bør prøve å stå i mål, og de som står i mål bør også spille ute. Det styrker både laget og spilleren på sikt.

 

 Spillerne trenes i innbyttesituasjonen.

 

 

 

 

 

Ball

Jenter og gutter 10- og 11 år spiller med ballstr.0 (mini).

Det er viktig med godt grep om ballen. Spillerne skal kunne klemme lett rundt ballen (ikke for mye luft i).

Resultater

Det spilles ikke om plassering i tabell. Måltavle benyttes og kamprapport føres. Arrangør registrerer resultatene i TA. Resultatene i 10 år publiseres ikke. I 11 år publiseres resultatene.

Fokuset skal fortsatt være på utvikling og mestring, og kampen og aktiviteten har verdi i seg selv.

 

Spilletid

Spilletiden er 2 x 15 minutter avviklet over 40 minutter. Det skal være 5 minutters pause mellom omgangene.

Lagene bytter side etter halvspilt kamp.

 

Spilletiden er tilpasset barns utvikling og modning og følger en naturlig progresjon fra minihåndball og videre til ordinært spill med stadig utvidet spilletid.

Med en pause mellom hver omgang får begge lag mulighet til å gjøre justeringer. Dette er spesielt viktig dersom det ene laget er langt sterkere enn det andre laget. 

Begge lag skal ha en god opplevelse, dette oppnås best hvis kampen justeres fortløpende.

Lagledere

Laglederne har sammen med kamplederne ansvar for spillerne på banen.

Vi ber spesialt at rent spill etterstrebes og at gjentatte stygge taklinger og etterslenger hindres. Kampleder tydeliggjør ved regelbrudd hva som dømmes etter gjeldende regelverk. (Se nærmere beskrivelser under dommer/veileder). Laglederne bør også ta aktuelle spillere av banen og forklare hva som er greit og ikke. 

Laglederne skal forsøke å skape jevnbyrdighet i kampen, og ved store forskjeller har større fokus på:

• Tekniske utfordringer for spillerne

• Forsvar nærmere målsirkelen

• Rotasjon på plassene

Kampen skal være arena med fokus på utvikling av spillerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke ønskelig at lag vinner med mer enn 10 mål i barnehåndball. Det sterkeste laget har ansvar for å forsøke å styre kampbildet.

Vedr nye spilleregler innført 1.juli 2016

Regel om at skadet spiller må sone etter dommertegn, gjelder kun i klassene J/G 15 år og eldre

Regel om passivt spill gjelder fra og med J/G 12 år og eldre

Spesiell håndtering av siste 30 sek i kampene, samt Blått kort , gjelder fra J/G 15 år og eldre

Les mer


Jury og protester
Det oppnevnes jury etter bestemmelsene i NHF’s § 85-3.1, 85-3.2 og 85-3.5.

Juryleder: Øystein Aam

Medlemmer: Knut Waage, Rune Søvdsnes

Varamedlem: Vidar Gjesdal


Protestgebyret er satt til kr 1000,- og juryen avgjørelse er endelig. Dersom protesten tas til følge tilbakebetales protestgebyret.

Protest må innleveres skriftlig innen 15 minutter etter kampslutt til Hovedsekretariatet i Framohallen. Gebyret betales ved innlevering.

Ordensregler
Enhver bruk av alkohol under oppholdet, eller reise til og fra er strengt forbudt.

Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Ledere er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Overtredelse kan føre til spilleforbud for lag eller den enkelte spiller i resterende kamper i turneringen.